Skip to main content

2021-2022
SSC Meetings/
Juntas del SSC

10/26/21

12/09/21

 • Agenda/Orden del día
 • Minutes/Minuta
 • Training Materials/Materiales de capacitación

02/17/22

 • Agenda/Orden del día
 • Minutes/Minuta
 • Training Materials/Materiales de capacitación

05/12/22

 • Agenda/Orden del día
 • Minutes/Minuta
 • Training Materials/Materiales de capacitación

SSC - School Site Council

SSC Meeting Dates

Meeting Dates 2021 - 2022 / Fechas de las juntas 2021 - 2022

Time: 7:45 a.m. - Location: MPR

Horario: 7:45 a.m. - Lugar: Salon Multiusos (MPR) 

Tuesday, October 26, 2021
Martes, 26 de octubre del 2021.

Thursday, December 09, 2021
Thursday, 09 de diciembre del 2021.

Thursday, February, 17, 2022
Thursday, 17 de febrero del 2022.

Thursday, May 12, 2022
Thursday, 12 de mayo del 2022.

Contact Us
Para mayor información
Claudia Ortiz Rodal

School Community Facilitator
949-515-6905 ext 2527

cortizrodal@nmusd.us

School Council Members

 • Maritza Alvarado, Parent
 • Rick Costello, Teacher  
 • Duane Cox, Principal
 • Zaira Diaz, Community Facilitator
 • Terra Middleton, Teacher 
 • Maria Orozco, Classified Staff
 • Nancy Villanueva, Parent 
 • Wendy Wilson, Parent